Top Image

EURONEAT

EURONEAT er en støtpute som primært skal brukes som beskyttelse for midlertidig oppsett av betongbarrierer eller annen permanent hindring.

Systemet er testet og godkjent for bruk i henhold til EN 1317-3, hvor kapasitetsklassen er 80 km / t for ikke- retningsstøtputer.

Side Image

Økonomisk og enkel løsing

EURONEAT system gir en økonomisk og enkel løsning for å beskytte rekkverk og rekkverksender. Dersom disse står ubeskyttet kan det forårsake stor skade på rekkverk og ikke minst kjøretøyer som kjører i dem.

  • Lav vekt og få komponenter gjør at det er enkelt  å installere.
  • montering på GP -Link eller Vulcan vegsperring tar ikke mer enn 15 minutter.
  • Det trengs ingen verktøy for å installere EURONEAT.
  • Ved å montere mot GP - Link / Vulcan festet, er trenger man førøvrig ingen annen forankring
  • Brukes på midtdelere eller sperringer som skiller trafikken fra veiarbeidsområdet der det er liten plass og trafikkavvikling ikke er mulig.
Se produsentens nettside
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
FAKTA
Lengde: 2965 mm
Bredde: 570 mm
Høyde: 813 mm
Vekt: 147 kg
Ingående deler: aluminiumseksjon, stålback-up inkl. festeanordning mot GP-Link eller Vulcan samt overgangspanel.