Top Image

Støtputer og endeterminaler

Energiabsorberende endeterminaler og støtputer benyttes for å øke sikkerheten ved påkjørsel i enden av et autovern. Nedgravde rekkverksender kan gi biler som kjører på, en eventuell ukontrollert rampeeffekt med farlige luftsvev. Nedgravde ender vanskeliggjør vegarbeid som kantklipping mm. samt kan dessuten gi stygge

Produkter