Top Image

Støyskjerming

STØYSKJERMING FOR FRAMTIDEN.

 

Den største støykilden utendørs er veitrafikkstøy, som utgjør 80% av den totale støyplagen hos befolkningen. Som ett ledd i ATAs pågående utvikling av produkter innen infrastruktur, kan vi med glede presentere en høykvalitativ løsning for de som rammes.

Grunntanken med ATAs konsept er å komme så nær lydkilden som mulig for så å plassere våre aluminium skjermer på et sted hvor uønsket lyd reflekteres (ledes) vekk til et mindre følsomt område. En annen mulighet er å benytte en isolerende skjerm som absorberende (reduserende) element. Slik minsker man lydnivået betraktelig uten å forflytte problemet. Å kombinere disse funksjonene med partier av glass, får man et enkelt og pent utseende som øker trivselen for de som er rundt.

Valget av aluminium som material gir ideelle fordeler. De pulverlakkerte aluminium elementene har en ekstremt lang livslengde og krever minimalt vedlikehold. Pulverlakken kan prepareres slik at skjermen får en permanent beskyttelse. Lakken finnes i valgfrie farger som kan kombineres. Den beskyttelsen som lakken gir, er UV bestandig og tåler både vær og vind.

Våre støyskjermer er fabrikkferdige moduler som monteres mellom HE160-220 stolper. Stolpene plasseres på ønskede cc avstand. Deretter tres elementene ned mellom stolpene og stables opp på hverandre til en tilstrekkelig høyde er oppnådd. Monteringen er meget enkel og forenkler eventuelle fremtidige reparasjoner ved en senere skade.

Denne type støyskjerming benyttes i større utstrekning langs bilveg og jernbane. Den benyttes også i og omkring bosteder og industrier der høye lydnivåer forekommer. For å sikre at våre skjermer skal tåle de vindkast og snømengder, samt øvrige tekniske krav som forekommer, så har strenge tester blitt utført i mer enn 30 år.