Top Image

Flexbeam W-proilsrekkverk

ATA presenterer stolt Flexbeam -neste generasjons W-profilsrekkverk.

 

Med produksjon innen eget konsern, påkostet testing og en produktutvikling styrt av markedets strengere krav på kostnadseffektivitet og fleksibilitet har vi i dag den mest fleksible løsningen innen profilsrekkverk.

Side Image

System

Flexbeam er et fult utviklet vegrekkverkssystem som er CE-merket i henhold til EN 1317-5:2007.

Med en satsing på mer enn 25 millioner kroner i produktutvikling og testing er Flexbeam i dag det vegrekkverkssystem som tilbyr flest varianter av både enkel- og dobbeltsidige W-profilsrekkverk.
Side Image

Lav arbeidsbredde

Det å kunne tilpasse systemets stolpeavstand med krav på arbeidsbredde innebærer en stor fordel med lave monteringskostnader og raskere installasjon sammen med tradisjonelle systemer. Lengre stolpeavstand gir færre deler, rask installasjon og kortere tid på vegen, noe som også har en

positiv effekt på kostnadene for trafikkutstyr under monteringen. Skal man gå forbi sensitive konstruksjoner som brokar eller andra farer for trafikantene setter man helt enkelt stolpene tettere i henhold til tabellen over for å oppnå en smalere arbeidsbredde, helt ned til W1.

Søker du etter et bjelkerekkverk med smal midtremse som gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader? Flexbeam N2/W4 med stolpeavstand 4.8 m (stolpemontasje i stålhylse). Systemet bygger bare 295 mm i bredden.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Flexbeam
CEFB21(enkeltsidig)
CEFB22
CEFB23
CEFB24
Kapasitetsklasse
N2
N2
N2
N2
Arbeidsbredde
w1
w2
w3
w4
Stolpeavstand
1.2m
2m
2.8m
4m