Top Image

Stålrekkverk

Et rekkverk består av selve skinnedelen, forankringer og overganger i tillegg til energiabsorberende enderekkverk og støtpute. Dette øker trafikksikkerheten for de som eventuelt kjører inn i rekkverket. Veirekkverk kan retferdiggjøres av flere grunner:

Produkter