Whirerekkverk

Et rekkverk består av selve skinnedelen, forankringer og overganger i tillegg til energiabsorberende enderekkverk og støtpute. Dette øker trafikksikkerheten for de som eventuelt kjører inn i rekkverket.

Whirerekkverk er per tiden kun tillatt til reparasjoner i Norge. 

Produkter