Top Image

Vei og brorekkverk

Et rekkverk består av selve skinnedelen, forankringer og overganger i tillegg til energiabsorberende enderekkverk og støtpute. Dette øker trafikksikkerheten for de som eventuelt kjører inn i rekkverket. Whirerekkverk er per tiden kun tillatt til reparasjoner i Norge.

  • Enderekkverk for å redusere de skadelige konsekvensene for bilens sjåfør og passasjerer ved en utforkjøring.
  • Veirekkverk som forhindrer kollisjoner med aktivitet utenfor veien, slik som kollisjoner med fotgjengere og sykelister.
  • Midtrekkverk for å forhindre møtekollisjoner.
  • For å hindre gående- og syklister i å komme ut i veien, eller falle ned stup eller i vann .