image
INFRA

The Total Solution – komplette løsninger for infrastruktur og trafiksikkerhet

Hill & Smith er verdensledende utvikler og produsent av vei -og brorekkverk.  Våre CE-merkede midtrekkverk -og rekkverksløsninger garanterer funksjon i henhold til SS-EN 1317-5:2007.

•    Rørrekkverk
•    W-profilrekkverk – FlexBeam och FlexBeam Plus
•    Brorekkverk –  Høykapasitetssystem i stål og aluminium
•    Transitions – Kollisjonstestede overganger mellom veg og brorekkverk
•    Terminaler – Endeterminaler
•    Støtputer – Energiabsorberende endeterminaler og støtputer
•    Katastrofeåpninger - CADO og VEVA
 
 
 
image