Top Image

Berryprodukter

ATA Hill & Smith tilbyr hovedsakelig to typer barrieresystemer for parkeringsplasser, søylemontert eller gulvmontert. Begge vil forhindre biler i å kjøre inn i parkeringsplassens vegger/ytterkanter og hver av barrierene har sine spesielle funksjoner og egenskaper. Te to hovedtypene med Barry barrierer er enten fleksible eller faste.

 

Fleksible barrierer

 

Fleksible barrierer er designet for å “gi” etter, dvs. at de absorberer en stor del av kraften ved en eventuell påkjørsel uten nevneverdige skader på verken bil eller barriere. Kraftige påkjørsler vil selvsagt skade barrieren, men dette vil i så fall være begrensede skader hvor det er enkelt å skifte ut skadde deler eller komponenter. Skader på biler vil også være minimale og det er lite sannsynlig at sjåfør eller passasjerer skades. Graden av avbøyning på barrieren varierer fra system til system og det må tas hensyn til plass dersom utvendig kledning eller annen fasade er montert.

Faste systemer stopper biler uten at den avbøyer, noe som i stor grad går utover kjøretøyet og de som sitter inni bilen. Påkjørsler av betydelig art vil skade barrieren og man blir nødt til utføre kosmetiske reparasjoner eller bytte den ut helt. Generelt sett er reparasjoner eller utskifting av faste systemer mer sjelden og mer kostbart.

 

 

 

Søylemonterte systemer


Den største fordelen med de søylemonterte systemene er at de tar liten eller ingen plass fra parkeringsarealet i parkeringshuset. Barrierene er montert direkte på de strukturelle søylene i parkeringshuset med midlertidige stenger som er tilpasset det systemet som er valgt. Dette gjør de best egnet til nybyggede parkeringsplasser fordi man da kan ta hensyn til vekten av systemet og de krefter som overføres fra barrieren til søylene ved ett sammenstøt.
Fravær av feste til underlaget tillater bruk av tynnere dekkemateriale.
Berry Systems tilbyr 3 fleksible systemer (Brisafe, System 3 og Flexi Panel) i tillegg til fastsystemet RHS system. Alternativt kan Berry skreddersy systemer til å passe inn arkitektonisk gjennom sin lange erfaring med testing og kompetanse de har bygget opp gjennom de siste 40 årene.

 

 

Gulv monterte systemer.

 

For områder midt i parkeringshuset, vil gulvmonterte systemer oftevære eneste løsning. Søyler er vanligvis ikke mulige å feste til rekkverk for ramper, delte nivåer, tilnærminger for parkeringsplasser, døråpninger, gangveier, anlegg eller kanaler. Gulvmonterte systemer er også det mest vanlige valget for områder rundt parkeringsplassen hvor man minimerer strukturelle oppgraderinger.

Berry Systems tilbyr to typer med fleksible gulvmonterte systemer og et fast system, hver med et utvalg av tre skinneprofiler, Berry Beam, Barrier Rail eller Open Box Beam.

Barry Spring Steel System har vært ledende for fleksible, gulvmonterte systemer i Britiske parkeringsplasser i nesten 40 år. Gjennom tiden har de blitt forbedret og utviklet til å passe til nesten alle forhold og nyere standarder. Anbefalinger har ført til utvikling av integrerte rekkverk for fotgjengere som ikke kan klatres på.

En av de viktigste funksjonene til Spring Steel Buffer er at den er designet for ikke å svikte. Avbøyning under type påvirkning, definert ut i fra Britisk Standard (BS6399) er vanligvis 300mm. Det betyr at krefter fra et sammenstøt absorberes av buffere i stedet for å bli overført til festeboltene eller å deformere skinnen.

Vanligvis trenger man bare 1 (eller høyst 2) x 20mm bolter. Innebygd kan de være mer enn 80mm og uttrekkskraften er bare 50kN. Sammenlignet med faste systemer trenger man kun en fjerde del med bolter, halvparten så lange. Det vil si at man har en stor besparelse i form av installasjonstid og materialer.

Berry Flexi-Post støtter halv fleksible systemer. Den øvre delen av stolpen er montert inn i en støtdemper av gummi som tillater en begrenset bøyning av stolpen – ca. 120mm. Fleksible stolper bruker 4 x 12mm ankerbolter 150mm innebygget og uttrekkskraften er på kun 75kN.

De er ideelle når det er begrenset med plass for barrierens avbøying, men reduseringen av ankerboltene er essensiell sammenlignet med faste systemer.

Berrys faste systemer er antatt av BS 6399 til å ha null avbøyninger eller deformasjoner av rekkverksskinnen, men ødeleggelsene på kjøretøyet vil i den store og hele sammenheng ha liten i betydning. På grunn av kreftene boltene utsettes for kreves det betydelig bakkefeste.På bolter montert på faste stolper brukes 4 x M20 type harpiks og innebygd 170mm ankerbolter. Disse har en trekkraft på 100 kN og er best egnet på steder hvor det ikke er noe rom for andre barrierer eller avgrensninger som kan minimere en skade.