Banner
ATA Hill & Smith

ATA har siden 1967 fokusert på å utvikle løsninger og produkter for veger og vegarbeidsområder.
Vi er eksperter på å løse komplekse trafikksituasjoner ved vegarbeid og til å utvikle trafikksikkerhet.

 

Side Image

Virksomhetsområder

• Infra (vei -og brorekkverk, støtputer, støyskjerm)
• Workzone trygge veiarbeidsplasser. (TMA, Lyspiler, VMS-trailer, ITS)
• Offroad  (Objektsikring og skilting)
• Rental (midlertidige veirekkverk og annen arbeidsvarsling)

 
Side Image

Infrastrukturprodukter

•  Veirekkverk og brorekkverk.
•  Testede overganger (Transitions)
•  Støtputer
•  Energiabsorberende rekkverksterminaler
•  Ettergivende skiltstolper (Passive safety)
•  Støyskjerm
•  Testede katastrofeåpninger/bommer