Om ATA

ATA Hill & Smith
ATA har siden 1967 fokusert på å utvikle løsninger og produkter for veger og vegarbeidsområder.
Vi er eksperter på å løse komplekse trafikksituasjoner ved vegarbeid og til å utvikle trafikksikkerhet.

Virksomhetsområder
• Infra (vei -og brorekkverk, støtputer, støyskjerm)
• Workzone trygge veiarbeidsplasser. (TMA, Lyspiler, VMS-trailer, ITS) 
• Offroad  (Objektsikring og skilting)
• Rental (midlertidige veirekkverk og annen arbeidsvarsling)

Infrastrukturprodukter
•  Veirekkverk og brorekkverk. 
•  Testede overganger (Transitions)
•  Støtputer
•  Energiabsorberende rekkverksterminaler 
•  Ettergivende skiltstolper (Passive safety)
•  Støyskjerm
•  Testede katastrofeåpninger/bommer