Top Image

Langsgående sikring

Kjøpe eller leie

Vi forhandler fire ulike barrierer av langsgående sikring, VarioGuard, MiniGuard, ZoneGuardâ og m.a.s.s. Disse systemene kan du enten kjøpe av oss eller leie. Under kan du lese litt mer om produktene og skulle du eventuelt ønske å leie eller kjøpe er det bare å ta kontakt med en av våre selgere så vil vi hjelpe deg.

VarioGuard langsgående sikringssystem er en sperring produsert i galvanisert stål. Elementene (108 kg/m) i kombinasjon med den patenterte Quick.joint sammenlegningen, gir store transportfordeler og overlegen monteringshastighet. Kan også kobles sammen med MiniGuard.

Evnen til å tåle tøffe sammenstøt fra biler i høy hastighet (110 km/t) selv fra tunge kjøretøyer (13.000 kg) vil VarioGuard være det beste alternativet  ved tilfeldige behov for veisikring. Skulle uhellet være ute trenger man stort sett bare å rette opp linjen. Den vil være godt egnet i trange miljøer som ved broreparasjoner eller veiarbeidsplasser i tette bymiljøer.

Komplett system med ulike løsninger for rekkverksender, skaper den beste avslutningen. Barriere elementene kan også utstyres og leveres med gummikledte føtter, noe som gir minimal slitasje mot underlaget hvor man for eksempel nylig har lagt asfalt.

Ved behov kan VarioGuard systemet forankres med 20 meters intervaller, dette gir en minimal avbøyning på 560mm. (arbeidsbredde W4 < 1,3m).
Den er rask å montere for hånd og et arbeidsteam på tre fire mann kan installere så mye som 2000 meter pr. dag. Monteringen gjøres ved å skyve delene mot hverandre for så å sette på forbindelsesrørene  ovenfra og ned for å låse de.


T1 – W4
T2 – W5
T3 – W4                                 T3 – W2
N2 – W6                                N2 – W2

 

VarioGuard er sikkerhetstestet i henhold til EN 1317 – 2 og oppfyller kravene til T3, N2, H1 og H2.

 

MiniGuard

MiniGuard er en midlertidig stålbarriere som er relativt lett, den støtter en høy grad av trafikksikkerhet. Den er enkel å posisjonere på veien og trenger kun forankring ved begynnelsen og slutten. MiniGuard har blitt brukt som langsgående sikring i mange land verden over gjennom flere år. Den er spesielt egnet for steder der hyppige endringer i trafikkflyt er nødvendig.

Foten på barrieren er designet slik at når biler kjører på den, så vil vekten av bilen stabilisere barrieren, samt at bilen ledes langs med barrieren. 

Med en vanlig lastebil kan man frakte 336 m med MiniGuard (224 elementer)

 

Mass

Mass er en videreutviling av MiniGuard med en mengde ulike funksjoner og anvendelsesområder. Det typiske bruksområdet er å sikre arbeidssoner, biler og fotgjengere ved å skille de fra hverandre. Enhetene er også formet på en slik måte at de er vanskelig å klatre i de.

Stålbarrieren består av varmgalvaniserte enheter, alternativt med synlige farger som gjør de lett å se. Hver enhet er 150 cm lang, 50 cm bred, 42 cm høy og med en vekt på 48 kg.

De 1,5 meter lengdene med mass enhetene er seksjoner med hann – og hunn endestykker som er låst til hverandre med plugger. På toppen kan man feste avsperringsgjerder til hver enhet med klammer. For å løfte og installere de korte barrierene, trenger man kun to mann og når korte enheter skal forflyttes trenger man kun en 4X4 pickup. Ved lengder på flere kilometer leveres enhetene på paller.

Mass er godkjent av vegdirektoratet i overstående følgende klasser: Styrkeklasse og arbeidsbredde.

 

Zoneguardâ

Zoneguardâ er en permanente og midlertidige energiabsorberende stålbarrierer med en fot nederst på hver side, som avbøyer og leder vekk biler som kjører inn i de. Den er også den laveste avbøyde stålbarrieren.

Siden introduksjonen i 2008, er Zoneguardâ stålbarrieresystemet blitt de mest brukte midlerditige stålbarrierene i England og er på god vei inn i det norske markedet.

Zoneguardâ overgår VarioGuard og er det klare førstevalget.

Den veier kun 92 kg pr. meter og man kan på en enkel og effektiv måte frakte opp til 180 m på kun en bil. Det er raskt og enkelt å montere og posisjonere Zoneguarâ, og ved hjelp av hurtigledd kan man montere opp mot 300 m i timen.

Zoneguardsâ flyttbare barrieresystem består av pressede plater i galvanisert stål, montert i 12m eller 4m seksjoner. Elementene er 800mm høy, 700mm bred og med toppvidde på 160mm. Elementene på 12m veier 1104 kg og de på 4m veier 368kg.

I forhold til andre portable stålbarrierer, har Zoneguardâ en 200mm bred fot nederst på hver side for å sikre et lavt tyngdepunkt noe de andre stålbarrierene ikke har.

Den er den ultimate beskyttelse for installatører, vegarbeidere og bilister. Suksessfullt testet etter EN 1317 og godkjent av Vegdirektoratet i følgende klasser: Styrkeklasse og arbeidsbredde.

System 1                               System 2

T1 – W2                                 T1 – W1

T2 – W3                                 T2 – W1