Top Image

Lyspiler/TMA

STØYSKJERMING FOR FRAMTIDEN.

Den største støykilden utendørs er veitrafikkstøy, som utgjør 80% av den totale støyplagen hos befolkningen. Som ett ledd i ATAs pågående utvikling av produkter innen infrastruktur, kan vi med glede presentere en høykvalitativ løsning for de som rammes.Grunntanken med ATAs konsept er å komme så nær lydkilden som mulig for så å plassere våre aluminium skjermer på et sted hvor uønsket lyd reflekteres (ledes) vekk til et mindre følsomt område. En annen mulighet er å benytte en isolerende skjerm som absorberende (reduserende) element. Slik minsker man lydnivået betraktelig uten å forflytte problemet. Å kombinere disse funksjonene med partier av glass, får man et enkelt og pent utseende som øker trivselen for de som er rundt.

Produkter