Top Image

TMA-støtpute Alpha 60 MD

Alpha 60 MD er en TMA-støtpute for vegarbeids- eller sikkerhetskjøretøyer som skal utgjøre en sikkerhet for veiarbeidsfolkene.

CE-merket, testet og godkjent i henhold til NCHRP230.

Side Image

Minsker skader

TMA Alpha 60 MD minsker høyst sannsynlig skadene på arbeidskjøretøyet, det påkjørte kjøretøyet samt på alle involverte personer.